Aktualności z LGD

Nabory Wniosków

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

 

Numer konkursu LGD: 7/2018 

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny 1: Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku; Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku.  Przedsięwzięcie 1.2.1. „Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej”

Termin składania wniosków  –  od 04.05.2018 r. do 05.06.2018r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 436 339 PLN.

www.ziemiagotyku.pl