Aktualności z LGD

Nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: od 04.05.2018 r. do 17.05. 2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny  2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR
Cel szczegółowy   2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku. Przedsięwzięcie LSR 2.1.1: Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 214 135,00 PLN.

www.ziemiagotyku.com