Aktualności z LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacjiZachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nr konkursu LGD: 2/2018 

Termin składania wniosków: 04.05.2018r. – 18.05.2018r.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 160.536,94 zł

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.elgd.pl