Aktualności z LGD

Nabór Wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2018

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 370.584,92 zł

www.lgddolinadrwecy.org.pl