Aktualności z LGD

NABÓR WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: I/2018

Termin składania wniosków: 09/05/2018 – 25/05/2018

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Forma wsparcia: premia

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł
www.lgdswiecie.pl