Aktualności z LGD

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informują o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

 

Termin składania wniosków: od 11.04.2018r do 25.04.2018 roku.

 

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców. Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do 2023 roku

 

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

 

Forma wsparcia: refundacja 

www.lgdsasiedzi.pl