Aktualności z LGD

Spotkania informacyjne, szkolenia

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w spotkaniach  informacyjnych dotyczący możliwości dofinansowania ze środków funduszy unijnych na projekty; podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dotyczące wsparcia z zakresu: pośrednictwa pracy, szkoleń, kursów (w tym kursy prawa jazdy kat. C i D), wsparcia na studia podyplomowe, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, itp.

 

Terminy spotkań: 

28 marca 2018 r. Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu, ul. Al. Niepodległości 4,  godz.10.00

10 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, godz. 10.00

13 kwietnia 2018 r. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15, godz. 9.30

 

www.lgd.inowroclaw.pl