Stypendia artystyczne

Wyniki stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, które będą realizowane w okresie od lipca do grudnia 2023 r.

Wykaz osób, które otrzymały stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie od lipca do grudnia 2023 r.