Kultura

Otwarty Konkurs Ofert na 2018 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań  samorządu województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Termin naboru ofert upływa z dniem 15 stycznia 2018 r.

 

Informacje dotyczące procedur oraz generatora ofert 2018 znajdują się na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2018,1532,l1.html

 http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/generator-ofert-2018,1508,l1.html

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 1/2018 dostępny w załączniku.