Kultura

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

 

Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego: przed 30 września 2022 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: przed 31 grudnia 2022 r.

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

c) w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub w ich internetowych wydaniach,

d) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działalności Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.