Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata Wiśniewska
Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata Wiśniewska

X posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 3 września 2018 r.

X posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się  3 września 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Opracowanie pn. „Wybrane czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju)”, przygotowywane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przedstawiło pozytywną rekomendację dotyczącą przygotowanego przez UKW projektu opracowania.

Następnie opracowanie zostało przyjęte przez przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.

 

  1. Organizacja konferencji pt.: „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju kraju”.

Konferencja odbędzie się 18 września 2018 r. w Hotelu Amazonka w Ciechocinku. Podczas konferencji planowane są 4 panele przygotowywane przez poszczególne strony K-P WRDS: stronę pracowników, pracodawców, rządową i samorządową. Patronat medialny nad konferencją objęły: TVP3 Bydgoszcz i Radio PIK.

 

  1. Prezydium K-P WRDS przyjęło projekty poniższych uchwał:
  • uchwała Nr 6/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały Nr 3/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2018 rok.
  • uchwała Nr 7/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2019 rok.
  • uchwała nr 8/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych.

 

Projekty uchwał zostaną poddane pod głosowanie w trybie korespondencyjnym wśród członków K-P WRDS.

 

  1. W związku ze zmianą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego konieczna jest zmiana regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Projekt nowego regulaminu zostanie przedstawiony do konsultacji członkom Prezydium K-P WRDS.

 

  1. Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wprowadziła możliwość pokrywania na wniosek Prezydium WRDS w ramach środków na funkcjonowanie Biura K-P WRDS kosztów dojazdów na posiedzenia członków K-P WRDS oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi członków K-P WRDS wykonujących zadania zlecone przez Prezydium K-P WRDS. Wniosek Prezydium K-P WRDS w tej sprawie zostanie skierowany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  1. Ustalono, że pod koniec września 2018 r. zwołane zostanie posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego K-P WRDS w celu omówienia tematu dot. problematyki kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

Ustalono, że w ramach K-P WRDS powołany zostanie Zespół ds. zabezpieczenia praw pracowników niepełnosprawnych.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 3 września 2018 r., fot. Beata Wiśniewska