Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

IX posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 24 lipca 2018 r.

Obradom Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 24 lipca 2018 r. przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Obok członków Prezydium w posiedzeniu wzięła udział dr Marta Jaskulska z Katedry Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, która zaprezentowała przygotowywane na potrzeby K-P WRDS przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego opracowanie pn. „Wybrane czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju)”.

 

Przewodniczący Zarządu Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan Roman Rogalski poprosił o dodatkową informację nt. liczby ludności czynnej zawodowo pracującej w rolnictwie w województwie kujawsko-pomorskim. Poprosił również o porównanie struktury rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim z rolnictwem funkcjonującym w Holandii i Niemczech.

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poprosił aby przegotowywane opracowanie miało charakter dokumentu nowoczesnego. Przykładem takiego dokumentu jest SOR, gdzie jest dużo grafik, wykresów, zdjęć, wizualizacji. Najważniejsze informacje powinny być wypunktowane.

 

Ponadto Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że należy w opracowaniu podać przykłady samorządów, które dobrze funkcjonują i odnoszą sukcesy: Brześć Kujawski, Brodnica, Rypin, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią. Autorzy opracowania powinni zwrócić się do tych samorządów z prośbą o przedstawienie informacji jakie działania przyczyniły się do sukcesu w tych samorządach.

 

Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak przedstawił problem dotyczący nierównego traktowania pracowników inspekcji sanitarnej z województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawa dotyczy odmiennej, niekorzystnej dla pracowników inspekcji interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473).

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 21 czerwca 2018 r. oraz 28 czerwca 2018 r. skierował w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia.

 

Pan Leszek Walczak zwrócił się z wnioskiem o wystosowanie przez K-P WRDS pisma do Ministra Zdrowia popierającego działania podejmowane w powyższej sprawie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.