Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Prezydium k-pwrds

Spotkanie Prezydium K-PWRDS

Spotkanie Prezydium K-PWRDS na którym opracowano m.in.: projekt Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz uchwały powołującej stałe zespoły problemowe działające w ramach K-PWRDS obradowano nt. zgłoszonego przez Związek Rzemiosła Polskiego wniosku o rozpatrzenie zmiany związanej z subwencją oświatową dla pracowników młodocianych. jednym z tematów spotkania było również przygotowanie harmonogramu praz z uwzględnieniem pilności spraw będących przedmiotem działania K-PWRDS.