Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Drugie spotkanie k-pwrds

II plenarne spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Na II plenarnym spotkaniu K-PWRDS podjęła stanowisko w sprawie apelu o udzielenie pomocy osobom polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy ewakuowanych na teren Polski przez Rząd RP w 2015 roku. Podjęto także dyskusję i głosowanie nad projektami uchwał przyjętymi przez Prezydium K-PWRDS – uchwałą w sprawie regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz uchwałą w sprawie powołania stałych zespołów problemowych.