Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradowała Rada Dialogu

W programie wtorkowego (23 maja) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) znalazło się m.in. wystąpienie prof. Pawła Wiśniewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na temat europejskiej wspólnej polityki rolnej w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

„Żadne z głównych globalnych wyzwań współczesnego świata nie zostanie rozwiązane bez głębokich i trwałych zmian w dominujących praktykach rolniczych i polityce żywnościowej. Zmiana klimatu, głód i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej, niszczenie lasów, kryzysy wodne, bezpieczeństwo żywności – wspólną cechą tych wszystkich zagrożeń jest to, że główną przyczyną każdego z nich jest sposób, w jaki produkujemy, handlujemy, konsumujemy i wyrzucamy żywność oraz inne produkty rolne.” – ten pokazujący kierunek obecnych rozważań na temat żywności i rolnictwa cytat z raportu „Rolnictwo na rozdrożu: żywność dla przyszłych pokoleń” (Greenpeace, 2009 rok) otworzył prezentację naszego dzisiejszego eksperta, który w swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się  m.in. na zagrożeniach dla rolnictwa i ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jego wystąpienie nawiązywało m.in. do przygotowanej przez marszałka Piotra Całbeckiego opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu.  

 

 

WRDS zajmowała się dziś także kwestiami związanymi z funkcjonowaniem bydgoskiej spalarni odpadów komunalnych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 maja 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2023 r.

 

Posiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie WRDS 23 maja 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP