Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

członkowie K-P WRDS podczas posiedzenia w dniu 25.04.2023 Fot. Szymon Zdziebło
członkowie K-P WRDS podczas posiedzenia w dniu 25.04.2023 Fot. Szymon Zdziebło

II posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyło się II w tym roku posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Przedmiot obrad:

 1. Sytuacja Bydgoskiej firmy H&I TEKSTILE Sp. z o.o.
 2. Ochrona służby zdrowia – potrzeby i zagrożenia.
 3. Stan zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Rozwój uzdrowisk.
 5. Sprawy organizacyjne:
 • głosowanie nad uchwałą nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za rok 2022,
 • głosowanie nad uchwałą nr 6/2023 w sprawie przyjęcia stanowiska nr 2/2023 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • głosowanie nad uchwałą nr 7/2023 w sprawie przyjęcia stanowiska nr 3/2023 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieki pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • głosowanie nad uchwałą nr 8/2023 w sprawie przyjęcia stanowiska nr 4/2023 dotyczącego zabezpieczenia społeczeństwa w opiekę długoterminową i stacjonarną,
 • głosowanie nad uchwałą nr 9/2023 w sprawie przyjęcia stanowiska nr 5/2023 dotyczącego opieki paliatywnej.

 

W posiedzeniu oprócz członków i doradców K-P WRDS udział wzięli:

 1. Maciej Iżycki, Prezes Zarządu firmy H&I TEKSTILE Sp. z o.o.
 2. Wojciech Sopoliński, Członek Zarządu firmy H&I TEKSTILE Sp. z o.o.
 3. Łukasz Jaworski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 4. Jan Gessek, Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego NFZ
 5. dr n. o zdr. Mariola Rybka, Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Lipnie
 6. Grażyna Śmiarowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa dla województwa kujawsko-pomorskiego
 7. Teresa Miłkowska, Kierownik Centrum Pielęgnacyjnego NZOZ Włocławek
 8. Ewa Jędzura, Członek Zespołu ds. ochrony zdrowia przy K-P WRDS
 9. dr Sylwia Sobczak, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
 10. Marcin Zajączkowski, Prezes Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
 11. Magdalena Daszkiewicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Pan Wojciech Sopoliński, poinformował, że w dniu 4 kwietnia br. na Osowej Górze w Bydgoszczy spłonęła hala produkcyjno-magazynowa firmy H&I TEKSTILE Sp. z o.o., pomimo tragedii, firma chce dalej funkcjonować. Zanim jednak otrzyma odszkodowanie, pilnie potrzebuje wsparcia finansowego. Zarówno Pan Marszałek, jak i obecny na posiedzeniu Dyrektor WUP obiecali pomoc w uzyskaniu wsparcia w celu utrzymania miejsc pracy dla 80 pracowników firmy. Ustalono, że członkowie K-P WRDS, zagłosują nad stanowiskiem proponującym rozszerzenie możliwości wsparcia firm, które znajdą się w podobnej sytuacji jak H&I TEKSTILE Sp. z o.o. udzielanego przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Pan Jan Gessek, zapoznał uczestników posiedzenia z planem finansowania służby zdrowia w 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim ponadto i przedstawił sytuację dotyczącą:

– leczenia szpitalnego,

– szpitalnych oddziałów ratunkowych,

– ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

– opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

– opieki długoterminowej,

– opieki paliatywnej,

– leczenie uzdrowiskowego.

 

Pani Halina Peplińska, złożyła sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia przy

K-P WRDS, które odbyło się 27.03.2023 r., podczas którego omówiono:

 1. zabezpieczenie społeczeństwa w opiekę długoterminową i stacjonarną.
 2. problem opieki paliatywnej i zabezpieczenia środków finansowych na rok 2023 w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Pani dr n. o zdr. Mariola Rybka, przedstawiła członkom Rady prezentację pn. Opieka nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi.

 

Pan Marcin Zajączkowski przedstawił obecnym prezentację Uzdrowiska w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Z uwagi na brak quorum, uchwały nr 5-9 zostały poddana pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.  

 

członkowie K-P WRDS podczas posiedzenia w dniu 25.04.2023 Fot. Szymon Zdziebło członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podczas posiedzenia 25.04.2023 r. Fot. Szymon Zdziebłoczłonkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i zaproszeni goście Fot. Szymon Zdziebłood lewej J. Gessek, M. Rybka, G. Śmiarowska podczas posiedzenia KP WRDS Fot. Szymon Zdziebło od lewej p. H. Matuszewski, p. J. Gessek, p. M. Rybka, p. M. Śmiarowska, p. M. Zajączkowski Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. H. Peplińska, P. M. Daszkiewicz, p. S. Sobczak, p. S. Barański podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. M. Ślachciak, p. R. Rogalski, p. P. Całbecki podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. M. Zajączkowski, p. M. Iżycki, p. W. Sopoliński, zaproszeni goście K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. P. Całbecki, p. L. Walcza podczas posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. P. Całbecki, p. L. Walczak, p. A. Arndt podczas posiedzenie K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. R. Rogalski, p. P. Całbecki, p. L. Walczak podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. S. Wittkowicza, p. H. Peplińska, p. J. Ramlau podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłood lewej p. W. Sopoliński, p. M. Kaczyńska p. H. Reszkowski podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebłop. Ł. Jaworski, p. P. Holka, p. J. Zoń podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebło p. Mirosława Kaczynska i p. Henryk Reszkowski członkowie K-P WRDS, przedstawiciele OPZZ Fot. Szymon Zdziebłop. S. Sobczak, p. Ł Jaworski podczas posiedzenie K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebło p. W. Porzych, p. J Ramlau podczas posiedzenia K-P WRDS Fot. Szymon Zdziebło program posiedzenia K-P WRDS w dniu 25.04.2023 r. Fot. Szymon Zdziebłouczestnicy posiedzenia K-P WRDS w dniu 25.04.2023 Fot. Szymon Zdziebło