Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Przewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa i zaproszeni goście podczas posiedzenia w dniu 12.06.2023, fot. Jarosław Łączny
Przewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa i zaproszeni goście podczas posiedzenia w dniu 12.06.2023, fot. Jarosław Łączny

III posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyło się hybrydowe posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

 

Głównym tematem posiedzenia był planowany przebieg linii szybkiej kolei w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

 

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście w tym:

 1. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
 2. Tomasz Latos, – poseł na Sejm RP,
 3. Katarzyna Dobrońska – Dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 4. Adam Bułat – Członek Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. – zdalnie,
 5. Michał Jasiak – Zastępca Dyrektora ds. Analiz – Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 6. Łukasz Wrzesiński – Specjalista ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji Kolejowych – Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 7. Tomasz Nawara – Project Manager – Biuro Realizacji Podprogramu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 8. Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,    
 9. Joanna Zoń – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zdalnie,
 10. Beata Sumińska – podinspektor w Departamencie Planowania i Współpracy Regionalnej UM WKP,
 11. Krzysztof Przybyszewski – Kierownik referatu ds. publicznego transportu publicznego Urzędu Miasta Torunia – zdalnie,
 12. Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka, Urząd Miasta Włocławek – zdalnie,
 13. Iwona Wojtecka – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta w Pile -zdalnie,
 14. Irena Bukowicz-Kwiatkowsa – Dyrektor Biura Poseł Joanny Borowiak – zdalnie,
 15. Paweł Kot – Dyrektor Biura Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zdalnie,
 16. Katarzyna Marszałkowska – Dyrektor Biura, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan.

 

Pan Michał Jasiak – Zastępca Dyrektora ds. Analiz – Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawił prezentację nt. „Budowy linii kolejowych CPK na terenie województwa kujawsko pomorskiego.”

 

Pan Roman Rogalski – Przewodniczący Zespołu przedstawił prezentację nt. „Kolei Dużych Prędkości powiązanych z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Informacja na podstawie danych instytucji rządowych).

 

Ustalono, że wnioski z posiedzenia Zespołu, zostaną przedstawione podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 14 czerwca br.

 

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa w dniu 12.06.2023 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, fot. Jarosław ŁącznyPrzewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa i zaproszeni goście podczas posiedzenia w dniu 12.06.2023, fot. Jarosław ŁącznyGoście i członkowie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa i zaproszeni goście podczas posiedzenia w dniu 12.06.2023, fot. Jarosław ŁącznyCzłonkowie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa i zaproszeni goście podczas posiedzenia w dniu 12.06.2023, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa w dniu 12.06.2023, fot. Jarosław Łączny