Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDS podczas posiedzenia w dniu 27.06.2023 r.
Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDS podczas posiedzenia w dniu 27.06.2023 r.

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (K-P WRDS).

W dniu 27 czerwca 2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

  1. Problem opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży i pracowników oświaty w województwie kujawsko-pomorskim w tym brak dostępu do świadczeń oraz brak specjalistów w tej dziedzinie.
  2. Finansowanie zadań oświatowych na poziomie gmin i powiatów.
  3. Sprawy organizacyjne – posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 05.09.2023 r.

 

Oprócz członków Zespołu w posiedzeniu brali udział:

  1. Agnieszka Bańkowska – Dyrektor Biura Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszcz,
  2. Adrian Mól – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia,
  3. Jacek Brygman – Przewodniczący Konwentu Wójtów, Wójt Gminy Cekcyn, Urząd Gminy w Cekcynie,
  4. Krzysztof Maćkiewicz – Przewodniczący Konwentu Powiatów, Starosta Wąbrzeski, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie,
  5. Artur Szubert – Kierownik Działu Świadczeń Opieki Długoterminowej, Psychiatrycznej i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy,  
  6. Michał Kasprowicz – Starszy Specjalista w Dziale Świadczeń Opieki Długoterminowej, Psychiatrycznej i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

 

Pan Artur Szubert, przedstawił prezentację pn. Opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży.

Podczas dyskusji z udziałem pozostałych gości ustalono, że na posiedzenie plenarne K-P WRDS, które odbędzie się 5 września br. zostaną przygotowane szczegółowe informacje na temat:

– działań samorządów w zakresie podniesienia wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty,

– finansowanie zadań oświatowych na poziomie gmin i powiatów.

 

Członkowie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDS oraz zaproszeniu goście podczas posiedzenia w dniu 27.06.2023 r.Członkowie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDS podczas posiedzenia w dniu 27.06.2023 r.od lewej p. B Wiśniewska, p. W. Olszewski, p. Cz. Ficner, p. S. Wittkowicz, p. M. Kaczyńska, p. A. Bańskowska, p. A Mól podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDSod lewej p. Cz. Ficner, p. S. Wittkowicz, p. M. Kaczyńska, p. A. Bańskowska podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDSod lewej p. Cz. Ficner, p. S. Wittkowicz, p. M. Kaczyńska, p. A. Bańskowska podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDS w dniu 27.06.2023 r.od lewej p. Cz. Ficner, p. S. Wittkowicz, p. M. Kaczyńska, p. A. Bańskowska, p. A. Mól podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDSUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy KP WRDS podczas posiedzenia w dniu 27.06.2023 r.