Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

logo KP WRDS

I posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (K-P WRDS)

W dniu 27 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu: ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

  1. Zabezpieczenie społeczeństwa w opiekę długoterminową i stacjonarną.
  2. Omówienie problemu opieki paliatywnej i zabezpieczenia środków finansowych na rok 2023 w województwie kujawsko-pomorskim.
  3. Wnioski dotyczące opieki długoterminowej i stacjonarnej oraz paliatywnej w województwie kujawsko-pomorski wraz z projektami stanowisk w przedmiotowym zakresie przedstawi Pani Halina Peplińska, Przewodnicząca Zespołu ds. ochrony zdrowia podczas najbliższego posiedzenia Plenarnego K-P WRDS.

 

Oprócz członków Zespołu w posiedzeniu brali udział:

  1. dr n. o zdr. Mariola Rybka – Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Lipnie,
  2. Grażyna Śmiarowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa dla województwa kujawsko-pomorskiego,
  3. Teresa Miłkowska – Kierownik Centrum Pielęgnacyjnego NZOZ Włocławek,
  4. Janina Mirończuk – Prezes Fundacji „Światło”,
  5. Aleksandra Ruszczak – Prezes Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”.