Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie Prezydium K-P WRDS i zaproszeni goście podczas posiedzenia
Członkowie Prezydium K-P WRDS i zaproszeni goście podczas posiedzenia

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2024 roku

W dniu 31.01.2024 r., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Pan Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył Panu Michałowi Sztyblowi, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu akt powołania na Wiceprzewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, reprezentującemu stronę rządową w Radzie.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Ustalenie projektu programu działania K-P WRDS na 2024 r.
  2. Sprawy organizacyjne.

 

Zgodnie z § 9 regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, projekt programu działania WRDS jest ustalany przez Prezydium i zatwierdzany na posiedzeniu plenarnym Rady w drodze uchwały, w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

 

Podstawą opracowania projektu programu działania WRDS są propozycje zagadnień przedstawione przez organizacje wchodzące w jej skład oraz stronę rządową i samorządową.

 

Biuro Obsługi WRDS, w oparciu o ustalenia podjęte przez Prezydium przygotuje projekt powyższej uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.