Dożynki

Starostowie dożynkowi

STAROSTOWIE WOJEWÓDZCY

Małgorzata Iwicka i Adam Iwicki.

 

STAROSTOWIE DIECEZJALNI

Joanna Zdziarska i Piotr Zdziarski.

 

STAROSTOWIE POWIATOWI

Maciej Mioduszewski i Joanna Siwek-Rutkowska.

 

STAROSTOWIE MIEJSCY

Danuta Karczewska i Andrzej Ciechomski.