Dożynki

Starostowie diecezjalni – dożynki 2021

Joanna Zdziarska i Piotr Zdziarski – wraz z trójką dzieci (Berenika, Ksawery i Mikołaj) mieszkają w miejscowości Łabiszyn Wieś, gmina Łabiszyn, powiat żniński. Prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni 150 ha, której jest położone na obszarze objętym ochroną przyrodniczą w ramach sieci NATURA 2000. Gospodarstwo jest prowadzone metodami ekologicznymi od 2000 roku – przyznano mu certyfikat PL-Eko 07-04188. Wszystkie uprawy w gospodarstwie są przeznaczane na paszę dla zwierząt, a głównym kierunkiem produkcji jest produkcja zwierzęca ekologiczna, w tym m.in. : bydło mięsne w ilości ok. 150 szt., trzoda chlewna (składająca się z 20 loch oraz ich potomstwa – ok. 340 szt. rocznie), a także drób (od 1 tys. do 2 tys. szt.), którego hodowla jest prowadzona w mobilnych kurnikach na trwałych użytkach zielonych.

 

Gospodarstwo państwa Zdziarskich zrzeszone jest w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”, natomiast zwierzęta eko z gospodarstwa są przetwarzane w położnej nieopodal rodzinnej masarni ekologicznej ROLMIĘS, która jest pierwszą masarnią ekologiczną w Polsce (aktualnie skupuje również zwierzęta ekologiczne z całej Polski).

 

Rolnicy od wielu lat propagują ekologiczne metody produkcji udzielając wywiadów prasowych, telewizyjnych, radiowych. Chętnie pokazują swoje gospodarstwo, utrzymywane zwierzęta, dzielą się spostrzeżeniami i zdobytym doświadczeniem w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. To należące do nich jest wpisane na krajową listę ekologicznych gospodarstw demonstracyjnych oraz stanowi bazę naukową dla różnych grup i instytucji zainteresowanych produkcją ekologiczną. Piotr Zdziarski od wielu lat ściśle współpracuje też z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie edukacji i promocji systemu rolnictwa ekologicznego oraz udziału w międzynarodowym projekcie BERAS. Wraz z synem Ksawerym prowadzi kanał na kanale YouTube o nazwie „Ksawery z Gospodarstwa”, w którym pokazuje swoje uprawy osobom zainteresowanym rolnictwem ekologicznym.