Dożynki

Regulamin dla konkursu ofert nr 4/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Dożynki 2021 – program

Dożynki 2021 - program