Bezpieczeństwo

fot. Łukasz Walusiak
fot. Łukasz Walusiak

Zawody sportowe dla młodzieży z klas mundurowych

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Centrum Szklenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa Bema w Toruniu, kontynuując wspólne działania zrealizowane w ramach programu „Razem w NATO”, zorganizowano w dniu 20 kwietnia 2016 r. zawody sportowo-obronne dla młodzieży z klas mundurowych.

 

 

Dwanaście szkół z naszego regionu wystawiło trzynaście drużyn, które zmagały się w jedenastu konkurencjach. Młodzież z klas mundurowych musiała wykazać się m.in. wiedzą z zakresu topografii oraz sprawnością fizyczną podczas ćwiczeń sprawnościowych, pracą zespołową podczas transportu rannego, celnym okiem na trenażerze „Cyklop” i umiejętnością rozkładania karabinu maszynowego na czas. Celem zawodów było integrowanie młodzieży, sprawdzenie umiejętności podczas sportowej rywalizacji oraz kształtowanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej.

Bardzo cieszy fakt, że startujące drużyny zaprezentowały wysoki poziom przygotowania do zawodów. Pucharami ufundowanymi przez marszałka województwa wyróżniono:

– za zajęcie 1 miejsca – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim w powiecie inowrocławskim,

– za zajęcie 2 miejsca – Zespół Szkół we Wroniu w powiecie wąbrzeskim,

– za zajecie 3 miejsca – Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.

Indywidualnie najlepszym zawodnikiem został Oskar Kołodziejski z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, a najlepszym dowódcą drużyny Karol Kowalski z Zespołu Szkół we Wroniu.

Zawody zostały przeprowadzone na wysokim poziomie dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. Dariusza Adamczyka, prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk. rez. Romana Kłosińskiego, kierownika Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego płk. rez. Eugeniusza Lali oraz pracowników ww. podmiotów.

 

Eugeniusz Lala, Mariusz Mierczyński

fot. Łukasz Walusiak
20 kwietnia 2016 r.

fot. Łukasz Walusiakfot. Łukasz Walusiakfot. Łukasz Walusiakfot. Łukasz Walusiakfot. Łukasz Walusiak