Bezpieczeństwo

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz Walusiak
fot. Łukasz Walusiak

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

W dniu 6 maja przeprowadzone zostało w Inowrocławiu w 2. Pułku Inżynieryjnym oraz sanatorium Przy Tężni kolejne szkolenie obronne adresowane do kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem województwa. Uczestnikami szkolenia byli również członkowie Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris oraz współpracującego od kilku lat z Urzędem Marszałkowskim Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Celem szkolenia było dalsze doskonalenie znajomości zadań obronnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz zapoznanie z procesem współdziałania jednostek samorządowych z siłami zbrojnymi.

 
Podczas inauguracji szkolenia szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy płk Marek Ługiewicz wręczył madal „Za zasługi dla Obronności Kraju” dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Franciszkowi Złotnikiewiczowi.  Po tym miłym akcencie dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia płk Marek Wawrzyniak przedstawił działania Wojsk Inżynieryjnych, w tym w sytuacjach kryzysowych, a następnie szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Ługiewicz w swoim wystąpieniu omówił współdziałanie sił zbrojnych z układem pozamilitarnym. W dalszej części szkolenia kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim dr Eugeniusz Lala przedstawił wytyczne i Plan działania Marszałka Województwa w zakresie realizacji zadań obronnych w 2016 r. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznani zostali ze sprzętem wojsk inżynieryjnych, bazą leczniczą sanatorium Przy Tężni, a członkowie stowarzyszeń dodatkowo z zadaniami,  sprzętem i sposobami wykonywania zadań przez 1. Brygadę Lotnictwa Wojsk Lądowych. Szkolenie zakończyła tradycyjna grochówka w sanatorium Przy Tężni. 

 

dr Eugeniusz Lala

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego 

6  maja 2016 r. 

 

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, fot. Łukasz Walusiak