Bezpieczeństwo

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj Kuras
Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj Kuras

BEZPIECZEŃSTWO WODNE

W dniu 24.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie prezesów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

Celem spotkania było zainicjonowane wcześniej Listem Intencyjnym  – powołanie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach. W skład rady dodatkowo powołano przedstawiciela Wojewody pana Jakuba Wawrzyniaka Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego oraz przedstawiciela Marszałka Województwa pan Tomasza Grendzickiego  Głównego Specjalistę Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego. Należy również dodać, że 12 maja br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem i WOPR na wykonanie zlecenia, polegającego na:  

 

1)patrolowaniu następujących zbiorników wodnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie i Pałuckie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe Zleceniobiorcy,          w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25 ˚C w godzinach od 11.00 – 19.00. Zespoły ratownicze będą współpracować ze stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej szczebla miejskiego i powiatowego, Centrami Powiadamiania Ratunkowego.

 

2)zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach Zleceniobiorcy, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku.

 

3)przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegającej na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Za wykonanie powyższego zadania WOPR otrzyma 100.000,00 zł.

 

Spotkanie miało również na celu omówienie stanu przygotowania WOPR do zabezpieczenia akwenów w regionie przed sezonem letnim.

 

Opracował:

Tomasz Grendzicki

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj KurasPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. Mikołaj Kuras