Bezpieczeństwo

fot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
fot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Współdziałanie wzmacnia potencjał podmiotów ratowniczych

Urząd Marszałkowski wspiera inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Kujaw i Pomorza. Jedną z takich inicjatyw było podpisane w dniu 6 sierpnia br. w Kruszwicy, w obecności kierownika Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego pana dr. Eugeniusza Lali, porozumienie o współpracy pomiędzy 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej i Kujawsko-Pomorskiem Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Dowódca  8. Kujawsko-Pomorską Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk i Prezes Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pan Maciej Banachowski zadeklarowali chęć bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych szkoleń i ćwiczeń oraz zwiększania zasobów osób, które mogą nieść pomoc nad wodami regionu.

Inicjatywa ta ma bezpośredni wpływ na zwiększenie zdolności wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach oraz podejmowania skutecznych akcji ratunkowych.

fot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowefot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowefot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowefot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe