Bezpieczeństwo

X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”
X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”

X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”

9 października 2020 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu 6 finalistów X Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” walczyło o atrakcyjne nagrody.

 

W trakcie III etapu laureaci, którzy zostali wyłonieni z ponad 1000 uczniów z naszego województwa musiało przedstawić przed Komisją Konkursową analizę poziomu bezpieczeństwa miejscowości/ dzielnicy, w której mieszkają na co dzień, a także wykazać się pomysłem na poprawę istniejącego stanu bezpieczeństwa. Zwycięzcą  Olimpiady okazała się  uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – Wiktoria Błaszkiewicz, która otrzymała indeks Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz nagrodę specjalną Marszałka Województwa – cyfrowy aparat fotograficzny. Urząd Marszałkowski w Toruniu od  I edycji włączył się w organizację i wsparcie olimpiady, a Marszałek Województwa co roku obejmuję ją patronatem honorowym. W Komisji Konkursowej zasiadał Tomasz Grendzicki Główny Specjalista Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, który w imieniu  Marszałka Województwa wręczył zwyciężczyni nagrodę specjalną.

 

Biuro  Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Organizacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

13 października 2020 r.

 

X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region” X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”