Bezpieczeństwo

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach – Wsparcie dla WOPR

W dniu 03.06.2020 r. w siedzibie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu  odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, w którym uczestniczyli wszyscy prezesi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego oraz przedstawiciel wojewody Pan Rafał Rewoliński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Celem spotkania było omówienie stanu przygotowania ratowników wodnych do zabezpieczenia bezpieczeństwa na akwenach regionu przed sezonem letnim.  Spotkanie było też okazją do przekazania podpisanej umowy pomiędzy Województwem i WOPR, którą w imieniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego i Samorządu Województwa przekazał Prezesowi WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiemu Maciejowi Banachowskiemu – Tomasz Grendzicki Główny Specjalista Biura Spraw Obronnych  i Bezpieczeństwa Publicznego. Powyższa umowa obejmować będzie zlecenie usługi polegającej na: 

  1. patrolowaniu  zbiorników wodnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, tj.: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Zalew Żur, Zalew Koronowski, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie i Pałuckie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe WOPR, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25 ˚C w godzinach od 11.00 – 19.00. Zespoły ratownicze będą współpracować ze stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej, Policji szczebla miejskiego i powiatowego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
  2. zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, na kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku.
  3. przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na obszarach wodnych, polegającej na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Za wykonanie powyższego zadania WOPR otrzyma 120.000,00 zł.

 

Opracował:

Tomasz Grendzicki

Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa na Wodach, fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego