Bezpieczeństwo

Szkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. Lala
Szkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. Lala

Szkolenie z obronności i obrony cywilnej

Wybrani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli 26 wrzesnia br. w kolejnym szkoleniu z obronności i obrony cywilnej.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch grupach i w każdej z nich trwało po 4 godziny. Jego tematem było udzielanie pomocy medycznej w zdarzeniach kryzysowych i konfliktach zbrojnych, udzielanie I pomocy przedmedycznej. Zajęcia w każdej grupie rozpoczął kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego dr Eugeniusz Lala, a następnie prowadzone były przez zespół doświadczonych ratowników medycznych pod kierunkiem prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych mgr. Karola Wojtczaka. Uczestnicy szkolenia poznali sposoby i doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

W części końcowej zajęć każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat.

 

Eugeniusz Lala,

fot. M. Mierczyński, E. Lala

27 września 2017 r.

 

Szkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. LalaSzkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. LalaSzkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. LalaSzkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. LalaSzkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. LalaSzkolenie z obronności i obrony cywilnej, fot. E. Lala