Bezpieczeństwo

fot. E. Lala
fot. E. Lala

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

Dwaj pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – administrator systemu teleinformatycznego Andrzej Narolewski i inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Eugeniusz Lala uczestniczyli 27 wrzesnia br. w szkoleniu specjalistycznym zorganizowanym w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. 

 

Jego tematem były wymagania w zakresie ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych oraz wytyczne do opracowania wymaganych dokumentów. Zajęcia prowadzone były przez zespół doświadczonych wykładowców, w części końcowej każdy z uczestników otrzymał imienne zaświadczenie.

 

Eugeniusz Lala

28 września 2017 r.