Bezpieczeństwo

Zawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon Woszczyna
Zawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon Woszczyna

Zawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych

W miejscowości Barbarka k. Torunia 15 września 2017 r. organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów i Związek Sybiraków zorganizowali kolejne zawody przeznaczone dla uczniów klas mundurowych. Były to zawody historyczno-obronne pn. Bieg Zesłańca, udział w nich wzięło 10 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych Województwa.

 

Celem zawodów było:

  • podnoszenie poziomu wiedzy uczestników dotyczącej znajomości miejsc martyrologii Polaków, historii Zesłańców Sybiru,
  • doskonalenie sprawności bojowej i odporności psychicznej podczas rywalizacji w zawodach,
  • podnoszenie poziomu wyszkolenia uczniów klas o profilu wojskowym w posługiwaniu się podstawowym sprzętem wojskowym,
  • wyłonienie najlepszej drużyny o profilu wojskowym.

 

Podstawową konkurencją zawodów był Bieg Zesłańca, podczas której uczestnicy musieli wykazać się znajomością wykonania biegu na azymut (I część biegu), na podstawie mapy (II część biegu), określania miejsca stania, pomiaru kątów poziomych
i pionowych za pomocą przyrządów. Kolejne konkurencje to: historyczna znajomość miejsc martyrologii, cięcie pnia o średnicy 10 cm, rozpalanie ogniska przy pomocy środków podręcznych, zakładanie odzieży ochronnej, orientowanie mapy za pomocą busolki, ustawianie miny przeciwpancernej, wynoszenie rannego z pola walki, budowa polowej linii kablowej i nawiązywanie łączności.

 

Startujące drużyny zaprezentowały dobry poziom przygotowania do zawodów, duża w tym zasługa pedagogów – opiekunów klas mundurowych.

 

Pucharami ufundowanymi przez marszałka województwa i nagrodami organizatorów wyróżniono:

  • za zajęcie 1 miejsca – Zespół Szkół we Wroniu,
  • za zajęcie 2 miejsca – Zespół Szkół Niepublicznych w Gasawie,
  • za zajecie 3 miejsca – Zespół Szkół CKU w Gronowie.

 

W drugiej części zawodów ich uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi szkół, zaproszonymi gośćmi, w tym delegacją ze Stanów Zjednoczonych spotkali się przy pomniku ku czci pomordowanych polskich patriotów na Barbarce. Historię tego miejsca martyrologii przedstawiła dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce p. Monika Krauze. Następnie bardzo autentyczna historia losów Zesłańców Sybiru została przybliżona przez uczestników zesłania na Syberię.

 

Pobyt na Barbarce zakończyło złożenie kwiatów i zapalnie zniczy pod pomnikiem pamięci, po czym uczestnicy spotkania udali się na cmentarz komunalny Nr 2 w Toruniu, gdzie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających Zesłańców Sybiru.

 

Ww. przedsięwzięcia zostały przeprowadzone na wysokim poziomie dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu prezesa i członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz prezesa i członków Związku Sybiraków oddziału Toruń.

 

Zabezpieczenie medyczne zawodów oraz merytoryczne konkurencji dotyczącej pomocy medycznej zapewnił zespół ratowników pod kierunkiem Karola Wojtczaka z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

 

Eugeniusz Lala,

fot. Leon Woszczyna

18 września 2017 r.

 

Zawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon WoszczynaZawody historyczno-obronne dla uczniów klas mundurowych, fot. Leon Woszczyna