Bezpieczeństwo

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, zwycięzca wojewódzkiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Łukasz Piecyk
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, zwycięzca wojewódzkiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Łukasz Piecyk

Pracodawca przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej

W dniu 27 marca 2019 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się finał konkursu „Pracodawca przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego został doceniony przez komisję konkursową za wkład w rozwój oraz promocję obronności, a także działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie.

 

Celem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami panującymi w miejscach pracy wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym, oraz doceniają korzyści jakie wynikają z zatrudniania terytorialsów.

 

Pierwszy etap konkursu był prowadzony na szczeblu brygad OT. Zgłaszani przez żołnierzy pracodawcy byli zapraszani na spotkania informacyjne organizowane w brygadach. Podczas tych spotkań mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rozwiązań i regulacji prawnych, a także samego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, wypełniali też ankietę oraz rozwiązywali quiz wiedzy o WOT.

 

W drugim etapie konkursu komisja dowództwa WOT wyłoniła zwycięzcę konkursu wśród zwycięzców etapu wojewódzkiego, a także nagrodziła laureatów, wśród których znalazł się marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.  

 

Biuro  Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zdjęcia: Dowództwo WOT 

5 kwietnia 2019 r.

 

Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Dowództwo WOT Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Dowództwo WOT Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Dowództwo WOT Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Dowództwo WOT Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Dowództwo WOT Finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Wojskom Obrony Terytorialnej”, fot. Dowództwo WOT