Bezpieczeństwo

IX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w Toruniu
IX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w Toruniu

IX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”

29 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu 11 finalistów IX Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” walczyło o atrakcyjne nagrody.

 

W trakcie III etapu laureaci, którzy zostali wyłonieni z ok. 1000 uczniów z naszego województwa musiało przedstawić przed Komisją Konkursową analizę poziomu bezpieczeństwa miejscowości/ dzielnicy, w której mieszkają na co dzień, a także wykazać się pomysłem na poprawę istniejącego stanu bezpieczeństwa. Zwycięzcą  Olimpiady okazał się  uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni – Tomasz Wiejaczka, który otrzymał indeks Wyższej Szkoły Bankowej oraz nagrodę specjalną Marszałka Województwa – cyfrowy aparat fotograficzny. Urząd Marszałkowski w Toruniu od I edycji włączył się w organizację i wsparcie olimpiady, a Marszałek Województwa co roku obejmuję ją patronatem honorowym. W imieniu Marszałka Województwa w Komisji Konkursowej zasiadał Tomasz Grendzicki Główny Specjalista Biura Spraw Obronnych  i Bezpieczeństwa Publicznego, który wspólnie z Eugeniuszem Lalą Kierownikiem Biura  wręczyli w imieniu Marszałka nagrodę specjalną.

 

Biuro  Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Organizacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

1 kwietnia 2019 r.

 

IX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w ToruniuIX Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Straż Miejska w Toruniu