Bezpieczeństwo

Szkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej Boniecki
Szkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej Boniecki

Szkolenie poświęcone realizacji zadań obronnych

W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu doroczne szkolenie obronne adresowane do pracowników jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych (grupa P-2). W szkoleniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za aktualizację zadań operacyjnych z departamentów nadzorujących WSJO i spółki prawa handlowego (grupa P-1).

 

Przedsięwzięcie miało na celu przygotowanie osób funkcyjnych grupy P-2 (P-1) do realizacji zadań obronnych w 2019 r. Przeprowadził je kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego dr Eugeniusz Lala, a współuczestniczyli  w prowadzeniu szef Wydziału Planowania Użycia Sił z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej p. ppłk dr Robert Reczkowski oraz naczelnik wydziału w Departamencie Infrastruktury i Transportu p. Grzegorz Piątek. 

 

Na początku szkolenia omówiona została ocena wykonania zadań związanych z obronnością w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych w 2018 r. Przedstawiciele WSJO i spółek, którzy w minionym roku podczas kontroli problemowych uzyskali najwyższe oceny zostali uhonorowani wyróżnieniami marszałka województwa.

 

W kolejnym zagadnieniu dr Eugeniusz Lala omówił aktualizację zadań operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim, WSJO i spółkach z udziałem województwa. Zagadnienie to jest głównym celem szkoleniowym w 2019 r. W tej części szkolenia wystąpił również naczelnik  Departamentu Infrastruktury i Transportu p. Grzegorz Piątek, który przedstawił złożony proces przygotowania do wykonania zadań operacyjnych związanych z infrastrukturą drogową w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W następnym wystąpieniu, mającym miejsce po przerwie kawowej, p. ppłk dr Robert Reczkowski omówił udział wojsk obrony terytorialnej w realizacji zadań zarządzania kryzysowego na poziomie województwa. Prelegent szczególny akcent położył na udział dowództwa tworzonej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu regionu.

 

W końcowej części szkolenia dr Eugeniusz Lala zapoznał uczestników szkolenia z wytycznymi marszałka województwa do realizacji zadań obronnych w 2019 roku. Szkolenie zakończyły spotkania w grupach WSJO i spółek nadzorowanych przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

 

dr Eugeniusz Lala

Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Szkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej BonieckiSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej BonieckiSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej BonieckiSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej BonieckiSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej BonieckiSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej BonieckiSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Maciej Boniecki