Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Żyjemy dłużej

Jak wskazują dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w latach 2010-2015 przeciętna długość życia mężczyzn w naszym województwie wzrosła z 71,4 do 73,5 lat, czyli o 2,1 roku, a kobiet z 79,8 do 81,3 lat, czyli o 1,5 roku. Jak jeszcze nasze województwo zmieniło się w ostatnich latach?

 

Podobnie jak w skali kraju, w regionie odnotowujemy spadek liczby ludności – w stosunku do 2010 roku liczba mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego zmalała o 13 tysięcy (w końcu 2015 roku w regionie mieszkało 2 086 000 osób). Skutkuje to także spadkiem gęstości zaludnienia – ze 117 do 116 osób na km kw.

 

Jesteśmy wśród czterech polskich regionów, w których stopa bezrobocia spada najszybciej (3,7 punktów procentowych od 2010 roku). Od 2010 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 6 tysięcy osób (w 2015 roku wynosiło 243 tysiące osób), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym sektorze jest większe o 610 złotych (wzrost z 2 849 do 3 459 złotych).

 

W porównaniu z 2010 rokiem w naszym regionie zwiększyła się długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (odpowiednio ze 121,2 do 127,9 km i z 35,4 do 42,6 km na kilometr kw. powierzchni ogólnej – dane za 2014 rok). Zanotowano też wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytku (z 2,8 do 3,2 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), a także większą lesistość (wzrost z 23,3 proc. do 23,4 proc. – dane za 2014 rok).

 

Więcej informacji w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

 

Czytaj też: Region z potencjałem

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 września 2016 r.