Aktualności

Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Zwycięzcy konkursu o Wielkich Polakach

Zofia Strzyżewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Mycielewie zwyciężyła w szóstej edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”. Tegoroczne hasło konkursu to „Św. s. Faustyna Kowalska – życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski”. Finał odbył się 1 marca w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Uczestnikami konkursu przeprowadzonego w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim byli uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Spośród 662 uczniów etapu szkolnego do etapu drugiego – rejonowego przystąpiło 80 uczniów. Do wojewódzkiego, finałowego postępowania konkursowego zakwalifikowało się 45 uczestników. Tytuł laureata zdobyło 21 uczestników, tzn., że uzyskali oni co najmniej 80% punktów.

 

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce: Zofia Strzyżewska, Szkoła Podstawowa w Mycielewie,

II miejsce: Martyna Kaja Kumor, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie,

III miejsce: Kaja Julianna Stróżyk, Szkoła Podstawowa w Mycielewie,

IV miejsce: Klaudia Kotas, Zespół Szkół w Konecku,

V miejsce: Oliwia Olszewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy.

 

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Organizatorem jest  Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, a współorganizatorami: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

 

Celem konkursu jest m.in. wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko-pomorskim, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych.

 

Uroczysta gala nagród odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego

 

8 marca 2018 r.

 

Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl Finał Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl