Aktualności

Uroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj Kuras
Uroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj Kuras

Zmiany na drogach wokół Chełmna

Po zrealizowanej przez samorząd województwa gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno (od skrzyżowania ulicy Toruńskiej z 22 stycznia) oraz Brzozowo, zarządzanie tą trasą przejmują samorządy Chełmna i powiatu chełmińskiego. Samorządowe władze regionu będą odtąd odpowiedzialne za administrowanie południową obwodnicą miasta.

 

– Ulica Toruńska to kolejna ważna droga wojewódzka przebudowana w oparciu o najlepsze standardy. Podczas realizacji inwestycji uwzględniliśmy szereg uwag mieszkańców zgłoszonych podczas zakrojonych na szeroką skalę konsultacji społecznych. Warto przypomnieć, że południowa obwodnica Chełmna, którą będzie odtąd administrował samorząd województwa, powstała przy czynnym udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Uroczystość symbolicznego przekazania dróg z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, burmistrza Chełmna Mariusza Kędzierskiego, starosty chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego oraz radnej województwa Katarzyny Lubańskiej odbyła się 8 lutego w Chełmnie i Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyli także najstarsi mieszkańcy ulicy Toruńskiej, najaktywniej uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy Chełmna oraz przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z podpisanym w 2014 roku listem intencyjnym, powiat chełmiński i miasto Chełmno przejmują zarządzanie dotychczasowym fragmentem drogi wojewódzkiej nr 550: władze miasta 4,5 kilometrowym odcinkiem w granicach administracyjnych miasta (do skrzyżowania z droga gminną), a władze powiatu 450-metrowym odcinkiem do skrzyżowania z obwodnicą. Samorząd województwa przejmuje odpowiedzialność za wybudowaną 5 lat temu południową obwodnicę Chełmna, po której wyznaczono nowy przebieg wojewódzkiej 550-tki.

 

Urząd Marszałkowski zrealizował już podobne przedsięwzięcie wspólnie z władzami Wąbrzeźna: w zamian za przejęcie przez gminę dawnych dróg wojewódzkich w granicach miasta, samorząd województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej obwodnicy i przekazał ratuszowi pulę środków na doprowadzenie do właściwego stanu przekazanych ciągów komunikacyjnych (więcej tutaj).

 

Do sfinalizowania zamiany dróg niezbędny był gruntowny remont ulicy Toruńskiej oraz drogi przebiegającej przez Brzozowo. Środki na tę inwestycję zabezpieczył Urząd Marszałkowski, a zadanie zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich. W wyniku konsultacji społecznych do projektu wprowadzono szereg zmian zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.

 

Ułożono tak zwaną cichą nawierzchnię tłumiącą hałas, poszerzono część chodników, dobudowano oświetlenie na odcinku w kierunku Brzozowa, zmieniono geometrię skrzyżowania z ulicą Osnowską, wprowadzono dodatkowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Św. Ducha. Drogowcy wbudowali w nawierzchnię specjalną geosiatkę, która wzmacnia konstrukcję drogi. Zainstalowano latarnie hybrydowe zasilane siłą wiatru i energią słoneczną. Płynność ruchu w Brzozowie poprawiły zatoki autobusowe oraz nowy chodnik. Zgodnie z uwagami rowerzystów ograniczono także prędkość na miejskim odcinku ulicy do 40 kilometrów na godzinę. Powstała dodatkowa infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo (bariery, balustrady). Miasto zadeklarowało po przejęciu drogi wprowadzenie dodatkowych znaków oraz elementów małej architektury.

 

Inwestycja w liczbach

Koszt – 4,5 miliona złotych,

Czas realizacji – 3,5 miesiąca,

Gwarancja – 84 miesiące,

Długość zmodernizowanego odcinka – 2,4 kilometra,

Liczba nowych latarni hybrydowych – 28 sztuk,

Powierzchnia przebudowanych chodników – 7,2 tysiąca metrów kwadratowych,

Powierzchnia zmodernizowanej jezdni – 16,4 tysiąca metrów kwadratowych,

Powierzchnia grubowarstwowego oznakowania poziomego – 656 metrów kwadratowych,

Długość nowych krawężników – 6,1 kilometra,

Liczba zasadzonych drzew – 83 sztuk,

Liczba nowych i wymienionych znaków – 117 sztuk.

 

 

Zamiana dróg pozwoli ograniczyć tranzyt w centrum Chełmna. Usprawni też zarządzanie drogami wojewódzkimi – sprzęt, którym dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich lepiej sprawdza się na trasach przebiegających poza miastem. Samorządy, zarządzając całą infrastrukturą drogową w mieście, zyskają większy wpływ na wiele istotnych spraw takich jak estetyka, mała architektura i zajęcia pasa drogowego pod działalność gospodarczą.

 

Toruńska – wizytówka Chełmna

Ulica Toruńska to jedna z najważniejszych tras Chełmna. Liczy ona ponad 2 kilometry długości. Umożliwia wjazd od strony Unisławia i łączy Stare Miasto z osiedlami zlokalizowanymi w południowej części Chełmna. Przy samej ulicy Toruńskiej mieszka ponad pół tysiąca osób. Wizerunek ulicy był bardzo ważny ze względu na szereg zabytków, które otaczają jezdnie. To między innymi kościół św. Ducha, który portalem głównym zwrócony jest w kierunku ulicy Toruńskiej. Przy zmodernizowanej jezdni znajdują się także mury miejskie. Ciekawą historię ma też budynek przy skrzyżowaniu z Wałową. Kamienica z numerem 19 powstała co prawda na przełomie XVIII i XIX wieku, ale zbudowano ją na średniowiecznych piwnicach z kolebkowymi sklepieniami. Prowadził w niej swoją drukarnię Walenty Fiałek, nestor pomorskiego drukarstwa. Poza murami miejskimi warto zwrócić na stuletnie zabudowania szpitala. Gdy oddawano go do użytku tuż przed wybuchem I wojny światowej był jedną z najnowocześniejszych placówek. Ochrona konserwatorką objęty jest też cmentarz oraz zabudowania dawnej rzeźni, w której funkcjonuje market. Najcenniejszym zabytkiem jest jednak kościół farny. Jego adres to ul. Franciszkańska, gdyż tam znajduje się główne wejście, natomiast strona prezbiterium  kościoła przylega do ul. Toruńskiej. Jest najokazalszym spośród siedmiu istniejących obecnie kościołów Chełmna i jedną z najpiękniejszych budowli wczesnogotyckich w Polsce.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

8 lutego 2016 r.

 

Uroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj KurasUroczystość symbolicznego przekazania dróg w Chełmnie i Brzozowie, fot. Mikołaj Kuras