Aktualności

Fot. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

Zmiana warty w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski weźmie dzisiaj (30 stycznia) udział w uroczystości zdania i objęcia stanowiska szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy. Nowym dowódcą jest pułkownik Marek Ługiewicz, który zastąpi na tym stanowisku pułkownika Jana Rynkiewicza.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, jest z racji funkcji terenowym organem wykonawczym ministra obrony narodowej. Podlega mu cała wojskowa administracja w Kujawsko-Pomorskiem, w tym sześć wojskowych komend uzupełnień oraz Komenda Garnizonu w Bydgoszczy.

 

Obejmujący stanowisko szefa WSW w Bydgoszczy pułkownik Marek Ługiewicz pełnił dotychczas funkcję szefa Oddziału Uzupełnień Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Dotychczasowy szef sztabu pułkownik Jan Rynkiewicz – wyróżniony marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis – żegna się ze służbą wojskową i przechodzi na emeryturę. Rozmowa z płk Janem Rynkiewiczem (2012 r.) tutaj.

 

Fot. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 stycznia 2015 r.