Aktualności

fot. Tymon Markowski

Kujawsko-pomorska wieś przodująca

Nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zmodernizowane drogi, zrewitalizowane centra miejscowości, lepsze szkoły, łatwiej dostępne przedszkola, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury – kujawsko-pomorska wieś jest coraz lepszym miejscem do życia. Jednocześnie jesteśmy jednym z największych producentów rolnych w kraju.

 

– To już nie ta sama wieś co osiem lat temu. Istotne zmiany modernizacyjne dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia i wszystkich, także najmniejszych miejscowości. Co szczególnie ważne, pochodną przemian są godne dochody gospodarstw rolnych i rolniczych rodzin – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Od kilku lat jesteśmy w czołówce województw jeśli chodzi o liczbę zainstalowanych wiejskich przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Główny Urząd Statystyczny podaje (dane za rok 2013), że mamy ich ponad 17 tysięcy, co daje nam trzecie miejsce w kraju. W ostatnich ośmiu latach, dzięki regionalnej puli środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, powstało 5 400 takich obiektów, a także 440 kilometry sieci wodociągowych i 700 kilometrów sieci kanalizacyjnych. W tym samym czasie wybudowano lub zmodernizowano na wsi 14 sieciowych oczyszczalni ścieków, 16 studni głębinowych i 50 stacji uzdatniania wody. Dobrym przykładem wiejskiej społeczności, która stawia na tak fundamentalne kwestie cywilizacyjne jak dobra woda w kranach i niezawodna kanalizacja, jest gmina Dabrowa Chełmińska w powiecie bydgoskim. W 2013 roku oddano tam do użytku obsługującą siedem wsi stację uzdatniania wody, nowo zbudowany wodociąg mierzy łącznie 7 kilometrów, na finiszu jest budowa lokalnej sieci kanalizacyjnej.

 

Coraz lepsza staje się też lokalna infrastruktura drogowa terenów pozamiejskich. Na przykład powiat grudziądzki zdecydował się w ostatnim czasie na przebudowę odcinków drogowych Słup – Świecie nad Osą oraz Nicwałd – Małe Lniska. Na terenach wiejskich w Kujawsko-Pomorskiem w ramach projektów PROW powstały 30 kilometry chodników i 30 kilometrów ścieżek rowerowych.

 

Konsekwentnie tworzymy też wiejską bazę kulturalno-rekreacyjną. Możemy się pochwalić wybudowaniem 123 nowych i wyremontowaniem 530 istniejących świetlic, 530 nowo wybudowanymi placami zabaw i blisko 200 nowymi lub wyposażonymi od nowa obiektami sportowymi. Jako przykład tego typu inwestowania można wskazać gminę Sicienko w powiecie bydgoskim: ma 13 nowych i nieźle wyposażonych miejsc zabaw dla dzieci, nowe świetlice w Osówcu i Wojnowie oraz boiska sportowe w Wierzchucinku, Samsiecznie, Mochlu i Wojnowie.

 

Ale wieś to przede wszystkim produkcja rolna. Dane GUS za 2013 rok mówią o wysokiej pozycji naszego rolnictwa w wielu aspektach: zajmujemy czołowe miejsca w kraju w produkcji warzyw, nasi producenci truskawek uzyskują za swoje zbiory najwyższe ceny,  niemal 100 procent naszych użytków rolnych to areał utrzymywany w dobrej kulturze rolnej, zajmujemy też czołowe lokaty w produkcji zwierzęcej (pogłowie trzody chlewnej daje nam 2. miejsce w kraju, pogłowie bydła 4.). Warto podkreślić, że trzy czwarte gospodarstw w naszym regionie to gospodarstwa towarowe, czyli po prostu rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne, którymi w kierują (70 proc.) osoby z wykształceniem rolniczym, coraz częściej młode (30 proc. ma 40 lat lub mniej), a więc otwarte na innowacyjne metody gospodarowania.

 

– Małe, niewygodne, niefunkcjonalne budynki gospodarcze zastępują nowocześnie urządzone obory i chlewnie, spełniające standardy dobrostanu zwierząt i ułatwiające ich obsługę. Stare, wyeksploatowane maszyny zastępowane są przez nowoczesne ciągniki i urządzenia do produkcji, w których wykorzystywana jest najnowsza technologia. Praca na roli staje się lżejsza, natomiast plony, wydajność są coraz wyższe. W każdym domu jest samochód, który służy nie tylko do załatwiania spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa, ale również do wyjazdów rodzinnych – do kina, teatru czy z dziećmi na lody. Zmienił się również poziom wykształcenia rolników. Coraz więcej gospodarzy ma wyższe wykształcenie, co bardzo pozytywnie wpływa na rozwój i wygląd wsi – nie kryje zadowolenia Danuta Jaskólska, gospodarująca z mężem w Kaniewie w powiecie aleksandrowskim.

 

Zestawienie efektów inwestycji PROW w Kujawsko-Pomorskiem tutaj.

 

(Wykorzystane w materiale dane pochodzą z zestawień GUS oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim).

 

Na zdjęciu u góry przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków na posesji Macieja Ściesińskiego w Salnie (gmina Koronowo), jeden z 17 tysięcy takich obiektów w regionie.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 stycznia 2015 r.