Aktualności

WUP

Dzień Służb Zatrudnienia

W regionie obchodzimy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Marszałek Piotr Całbecki przesłał na ręce dyrektorów powiatowych urzędów pracy w całym województwie listy z życzeniami dla wszystkich zatrudnionych w tym segmencie administracji. Dzisiaj (30 stycznia) w Warlubiu marszałek Piotr Całebcki spotka się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

 
– Dobrze działające publiczne służby zatrudnienia są ważnym czynnikiem decydującym o jakości życia mieszkańców regionu. Samorząd województwa świadomy jest wagi powierzonych Państwu zadań oraz związanych z ich realizacją społecznych oczekiwań. Cieszę się, że nieustannie podnosicie Państwo swoje kwalifikacje poprzez nowoczesne szkolenia i coraz sprawniejszą organizację działań. To ważne, by o interesy mieszkańców Kujaw i Pomorza dbała jak najlepiej przygotowana i wykształcona kadra –
napisał marszałek Piotr Całebcki w liście z życzeniami.

Mimo, że Dzień Służb Zatrudnienia (27 stycznia) obchodzony jest w naszym kraju dopiero od kilku lat, to instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy w Polsce mają za sobą długą tradycję. Zostały powołane dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 27 stycznia 1919 roku,.  

Instytucją planującą, koordynującą i prowadzącą działania związane z regionalnym rynkiem pracy jest działający w strukturze administracji marszałkowskiej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Urząd będzie zarządzał dedykowaną naszemu województwu częścią nowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Na mocy porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jako instytucja pośrednicząca POWER, dysponuje 114 milionami euro przeznaczonymi na pomoc młodym ludziom mającym trudności na rynku pracy. Więcej na ten temat tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 stycznia 2015 r.