Aktualności

Fot. Tymon Markowski

Zlecimy pozarządówkom

Do 16 stycznia trwa nabór ofert w większości ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Tegoroczna pula środków na ten cel wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. To o 2,5 miliona złotych więcej niż w 2014 roku.

 

To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się środki na dotacje w konkursach na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz na działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

– W Kujawsko-Pomorskiem działa wiele pozarządówek, które świetnie poradzą sobie z realizacją zlecanych przez samorząd województwa zadań. Zachęcam od aplikowania o to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Zarząd województwa ogłosił dotychczas nabór ofert w konkursach:

Nabór w większości konkursów zakończy się 16 stycznia.

W budżecie województwa na 2015 rok na realizację zadań w trybie pożytku publicznego zarząd województwa zaplanował pulę środków w wysokości 7 milionów złotych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 0,5 miliona złotych.  Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny. Organizacje pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gabinecie Marszałka (56 62-18-371 lub 56 62-18-403) oraz pracownicy poszczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć w harmonogramie konkursów tutaj.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
12 stycznia 2015 r.