Aktualności

Certyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip Kowalkowski
Certyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip Kowalkowski

Zapraszamy na szkolenia komputerowe

Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych i tworzenie grafiki komputerowej – to zakres niektórych certyfikowanych szkoleń komputerowych dla dorosłych, oferowanych w ramach projektu realizowanego przez współprowadzoną przez województwo Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Do tej pory skorzystało z nich ponad 1,7 tysiąca osób. Szkolenia trwają, zapisy na kolejne prowadzone są w sposób ciągły.

– Zdobywanie nowych umiejętności to inwestycja we własną przyszłość. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić kluczowe kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach komputerowych, a także językowych, które organizujemy w ramach innego projektu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z kursów skorzysta 3310 osób z regionu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 28 milionów złotych, dofinansowanie z RPO to 24 miliony złotych. TARR realizuje przedsięwzięcie w partnerstwie z firmami „SEKA” oraz „Instytut Badawczo-Szkoleniowy”.

 

Ze szkoleń komputerowych mogą skorzystać osoby powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego oraz należą do jednej z trzech grup:

 • osób z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),
 • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

W ramach projektu realizowane są szkolenia i kursy komputerowe o różnorodnej tematyce – zarówno szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne jak i specjalistyczne, na różnych poziomach zaawansowania – podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym. Specyfika i ogromna różnorodność szkoleń w obszarze kwalifikacji i kompetencji cyfrowych sprawia, iż na początku udziału w projekcie, każdy uczestnik spotka się z doradcą, w celu ustalenia tematyki i poziomu szkolenia lub kursu.

Szkolenia i kursy komputerowe w projekcie realizowane są w podziale na trzy grupy:

 • Kwalifikacyjne– zakończone egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL w zakresie: korzystania z komputera, poruszania się po Internecie i obsługi poczty e-mail, korzystania z aplikacji biurowych tj. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych. Rekrutację na szkolenia kwalifikacyjne prowadzi firma „SEKA” S.A. Szkolenia te są bezpłatne.

 • Zawodowe– zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji cyfrowych, w zakresie m.in.: grafiki komputerowej, projektowania CAD, tworzenia stron www, programowania w języku JAVA, sieci komputerowych (CISCO). Rekrutację na szkolenia zawodowe prowadzi Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenia te są dofinansowane w wysokości 88% wartości szkolenia.

 

 • Specjalistyczne– zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji w zakresie: systemów geoinformatycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych. Rekrutację na szkolenia specjalistyczne prowadzi „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o. o.

 

Dotychczas z oferty szkoleń skorzystało ponad 1,7 tysiąca osób. Zajęcia odbywają się w ponad 120 grupach szkoleniowych. W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 1,4 tysiąca osób. Najwięcej z nich – ponad 700 uczestników wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych. Blisko 400 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych a wśród nich największą popularnością cieszyły się zajęcia z obsługi programów biurowych w administracji (150 osób) oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej (90 osób). W szkolenia kwalifikacyjnych wzięło udział ponad 300 osób.

Szkolenia komputerowe realizowane będą do końca 2020 roku w różnej formie i w różnych trybach. W zależności od potrzeb, organizowane są w trybie popołudniowym, weekendowym, całodziennym, w godzinach od 8 do 16. Miejsca szkoleń dostosowane są do uczestników i realizowane na terenie całego województwa.  W jednym kursie uczestniczy od 4 do 20 osób, w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania grupy szkoleniowej. Harmonogramy poszczególnych szkoleń ustalane są na bieżąco, w zależności od ilości osób zakwalifikowanych na szkolenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Na uczestników czekamy do końca września 2020 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

 

Uczestnicy projektu mogą również skorzystać z dofinansowania kosztów dojazdu na szkolenie lub w przypadku szkoleń odbywających się poza ich miejscem zamieszkania, z dofinansowania kosztów noclegu (w przypadku, gdy w ramach szkolenia organizator szkolenia nie zapewnia noclegu i dojazdu).

Biuro projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167

87-100 Toruń

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl

tel. 56 699 54 89

 

Szkolenia komputerowe w liczbach:

 • 3310 osóbz regionu skorzysta ze szkoleń do końca 2020 roku,
 • 1,4 tysiąca uczestnikówwzięło udział w szkoleniach w 2018 roku,
 • 16 godzintrwa szkolenie specjalistyczne z systemów geoinformatycznych w praktyce. To najkrótszy kurs w ramach projektu,
 • Najdłuższe szkolenia dotyczą programowania JAVA (432 godziny) oraz grafiki komputerowej (168 godzin),
 • Od 4 do 20 osóbuczestniczy w jednym kursie – w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania,
 • Projekt skierowany jest w szczególności do osób powyżej 25 roku życia.

 

Czytaj też: Komputery i języki obce bez tajemnic

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

29 stycznia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019 r.

Certyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip KowalkowskiCertyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip KowalkowskiCertyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip KowalkowskiCertyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip KowalkowskiCertyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip KowalkowskiCertyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów, fot. Filip Kowalkowski