Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Zapraszamy na lekcje do e-Szkoły! (UA)

Matematyka, informatyka, język angielski, historia regionu, a dla najmłodszych animacje i edukacja wczesnoszkolna – to zajęcia, które znalazły się w tym tygodniu w planie uruchomionej we wtorek  (8 marca) w języku ukraińskim Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Matematyka, informatyka, język angielski, historia regionu, a dla najmłodszych animacje i edukacja wczesnoszkolna – to zajęcia, które znalazły się w tym tygodniu w planie uruchomionej we wtorek  (8 marca) w języku ukraińskim Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy, którzy przybyli nie tylko do naszego kraju, ale także innych państw. To także wsparcie dla ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji prowadzonych przez naszych wspaniałych pedagogów – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Ostatni dzień tygodnia (11 marca) odbędzie się pod znakiem informatyki i matematyki. Pierwsze zajęcia poprowadzi Yana Pasko (o 14), a drugie Tatiana Kovalska (początek 14.40).

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

W planie zainaugurowanej wczoraj ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2022 r.

Запрошуємо на уроки е-Школи!

Математика, інформатика, англійська мова, історія регіону, а для наймолодших анімації та дошкільне навчання, – такі заходи цього тижня увійшли в плани Куявсько-Поморської Інтернет-школи, що стартувала у вівторок (8 березня) українською мовою. Початок щодня о 14.00. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła , ви також можете повернутися до них у неробочий час ефіру.

– Наша електронна школа буде розвиватися таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України, які приїхали не лише до нашого регіону, а й до інших країн. Це також є підтримкою для центрів, що організовують час дітей та молоді. Будьте з нами та користайтеся уроками, що проводять наші чудові вчителі, – сказав маршал Піотр Цалбецькі.

Останній день тижня (11 березня) буде присвячений інформатиці та математиці. Перший урок проведе Яна Паско (о 14.00), другий – Тетяна Ковальська (початок о 14.40).

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону заходу відповідає маршальська доцільна спілка Куявсько-Поморський Центр Цифрових Компетенцій Conectio.

В планах української частини нашої електронної школи будуть польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтва, а також регіональна освіта, польська та українська культура, для найменших – дошкільне навчання. Ученики зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого, вчителями з України, що приїхали до Польщі останніми тижнями.

Беата Кшемінська/Beata Krzemińska
речник Маршальської Установи

9 березня 2022 року
Останнє оновлення: 11 березня 2022 року

fot: Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фот. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP