Aktualności

Europejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz Piecyk
Europejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz Piecyk

Debata o przyszłości Unii Europejskiej

Europejski Dialog Obywatelski poświęcony kierunkom Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku odbył się 26 września w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Organizatorami spotkania z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej Wolfganga Muncha byli marszałek województwa Piotr Całbecki oraz prezydent Torunia Michał Zaleski.

 

– Jesteśmy w trakcie gorącej debaty dotyczącej obecnej Polityki Spójności, czyli również naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ale rozmawiamy już z przedstawicielami Komisji Europejskiej o tym, jak wyobrażamy sobie kolejną perspektywę finansową budżetu unijnego w ramach tej polityki. Wiemy, że wstępny projekt komisji przedłożony do parlamentu zakłada, że ten najważniejszy finansowy program zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej będzie zachowany – mówi marszałek Piotr Całbecki. Pełna wypowiedź marszałka Piotra Całbeckiego podczas spotkania z mediami (audio)

 

Uczestniczący w debacie dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Wolfgang Munch przyznał, że wdrażanie środków finansowych w naszym województwie następowało bardzo solidnie, a Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 został zakończony bez żadnych błędów. Nasz gość potwierdził także, że w tej chwili nie istnieje ryzyko utraty środków finansowych z Unii Europejskiej przez województwo kujawsko-pomorskie. Pełna wypowiedź Wolfganga Muncha podczas spotkania z mediami (audio).

 

W instytucjach unijnych oraz w poszczególnych krajach członkowskich trwa debata nad kierunkami unijnej polityki spójności po roku 2020. Polityka ta będzie miała bezpośredni wpływ na proces rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu, przekładając się w wielu przypadkach na poprawę jakości życia członków wspólnoty regionalnej. Nowa polityka spójności ma się teraz koncentrować na 5 celach politycznych:

  • bardziej inteligentna Europa, dzięki innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej oraz wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa, wdrażająca porozumienie paryskie i inwestująca w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz w walkę ze zmianą klimatu;
  • lepiej połączona Europa, z siecią transportu strategicznego i siecią cyfrową;
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym, realizująca cele europejskiego filaru praw socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej;
  • Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu lokalnych strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w całej Unii Europejskiej.

 

Debata Obywatelska poświęcona kierunkom Polityki Spójności UE po 2020 roku odbyła się dz udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, lokalnych i regionalnych władz samorządowych, mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

 

Departament Rozwoju Regionalnego oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 września 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018 r.

 

Europejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz PiecykEuropejski Dialog Obywatelski w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, fot. Łukasz Piecyk