Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Zajęcia dla dzieci i dorosłych w naszej e-Szkole (UA)

Zajęciami języka polskiego dla dorosłych będą rozpoczynać się kolejne dni nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzieży m.in. matematyka, nauka o regionie i biologia , a dla najmłodszych – nauka przez zabawę. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Українська версія внизу сторінки

Zajęciami języka polskiego dla dorosłych będą rozpoczynać się kolejne dni nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzieży m.in. matematyka, nauka o regionie i biologia , a dla najmłodszych – nauka przez zabawę. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnego segmentu lekcji, tym razem stacjonarnych, dzięki którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach zawodu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tydzień (11 kwietnia) rozpoczniemy zajęciami języka polskiego dla dorosłych z Julią Szmigiro (codziennie 11.40-12.50). Lekcję języka polskiego dla dzieci i młodzieży poprowadzi Iwona Trojanowska-Kopacz (początek godz. 13). Na zajęcia z cyklu grafika dla laika zaprosi Yana Pasko (godz. 13.40), a na biologię Oksana Kawecka (o 14.20).

We wtorek o 13 język angielski z Tatianą Bobko, a o 13.40 matematyka z Tatianą Kovalską. O urokach regionu opowie Nadzieja Hajduczenia (start 14.20).

Środa odbędzie się pod znakiem lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Iwoną Trojanowską-Kopacz. Naukę przez zabawę poprowadzą Yulia Chupryna (początek 13.40) i Oleksandr Shandra (o 14.20).

W czwartek o 13 zapraszamy na chemię z Natalią Yefymenko. Nauka przez zabawę czeka na najmłodszych od 13.40. Na kolejne zajęcia na temat małej ojczyzny zaprosi Irina Shandra (godz. 14.20).

Piątkowe zajęcia dla dzieci rozpoczniemy lekcją plastyki z Ivanną Makarevych (godz. 13). O 13.40 lekcja języka polskiego. Antoni Czieliuskin zaprosi na zajęcia historii (początek 14.20).

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Wkrótce uruchomimy kolejne studio, dzięki któremu równolegle transmitowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas średnich.

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 kwietnia 2022 r.

Заняття для дітей і дорослих в нашій Е- Школі

Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фото: Шимон Здзебло / tarantoga.pl для UMWKP

Заняття польською мовою для дорослих розпочнуться наступними днями навчання в Куявсько-Поморській Е-Школі. Серед заходів для українських дітей та підлітків у т.ч. математики, краєзнавства та біології, а для найменших – навчання через гру. Початок щодня об 11:40. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

– Ми розвиваємо нашу електронну  школу таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Ми працюємо над запуском ще одного сегменту уроків, цього разу стаціонарного, завдяки якому молодь зможе брати участь у практичних професійних заняттях, – розповідає маршал Пьотр Цалбецькі.

Тиждень (11 квітня) розпочнемо з уроків польської мови для дорослих із Юлією Шмігіро (щодня 11:40-12:50). Урок польської мови для дітей та підлітків проводитиме Івона Трояновська-Копач (початок о 13:00). Яна Пасько запросить вас на урок графіки для неспеціалістів (о 13:40), а також на біологію Оксани Кавецької (о 14:20).

У вівторок о 13:00 англійська з Тетяною Бобко, а о 13:40 математика з Тетяною Ковальською. Про краєзнавство розповість Надія Гайдученя (початок о 14:20).

Середа відзначатиметься уроками польської мови для дітей та молоді з Івоною Трояновською-Копач. Навчання через гру ведуть Юлія Чуприна (о 13:40) та Олександр Шандра (о 14:20).

У четвер о 13:00 запрошуємо вас на хімію до Наталії Єфименко. З 13:40 на найменших чекає навчання через гру. Ірина Шандра запросить вас на наступне заняття на тему про малу батьківщину (о 14:20).

П’ятничні заняття для дітей розпочнемо уроком мистецтва з Іванною Макаревич  (о 13:00). Урок польської мови о 13:40. Антоній Челюскін запросить вас на уроки історії (початок о 14:20).

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкової та середньої школи транслюватимуться одночасно.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У планах української частини нашої Інтернет-школи будуть польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтво, а також регіональна освіта, польська та українська культури, для найменших – дошкільна освіта. Студенти також зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого вчителями з України, які приїхали до Польщі останніми тижнями.

Беата Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського