Aktualności

Wystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Wystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Interesująca wystawa w Galerii Dziecka (UA)

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza do obejrzenia nowej wystawy. Ponad 160 prac plastycznych dzieci z Kijowa, Charkowa, Doniecka, Lwowa, Chersonia, Odessy i wielu innych ukraińskich miast można oglądać przy Rynku Nowomiejskim 17.

Українська версія внизу сторінки

 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza do obejrzenia nowej wystawy. Ponad 160 prac plastycznych dzieci z Kijowa, Charkowa, Doniecka, Lwowa, Chersonia, Odessy i wielu innych ukraińskich miast można oglądać przy Rynku Nowomiejskim 17.

 

Wystawa jest pierwszą zorganizowaną przez toruńską galerię tak dużą i różnorodną prezentacją twórczości dzieci z Ukrainy. Wszystkie prezentowane kompozycje malarskie, rysunki i grafiki pochodzą ze zbiorów własnych galerii oraz zostały nadesłane na organizowane przez nią międzynarodowe konkursy plastyczne.

 

Autorami prac są dzieci i młodzież, uczniowie różnego typu szkół, uczestnicy zajęć w pracowniach plastycznych działających zarówno w dużych ośrodkach, jak i mniejszych miejscowościach, takich jak Kocmań, Kuty czy Sambor. Szeroki wachlarz tematów, mnóstwo źródeł inspiracji, bogactwo użytych środków i technik plastycznych sprawią, że na chwilę przeniesiemy się w niezwykły świat ich dziecięcej wyobraźni, kolorowej rzeczywistości, która została tak nagle i brutalnie przerwana. Ekspozycja jest otwarta dla zwiedzających do 10 maja.

 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej o wystawie na stronie galerii.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 kwietnia 2022 r.

 

 

Цікава виставка у Дитячій Галереї

 

Виставка художніх робіт дітей з України, Фот. Галерея і Центр дитячої творчості в Торуні

 

Галерея і Центр дитячої творчості в Торуні запрошує вас подивитися нову виставку. Понад 160 художніх робіт дітей з Києва, Харкова, Донецька, Львова, Херсона, Одеси та багатьох інших українських міст можна подивитися на Ринку Новомейським, 17.

 

Виставка – це перша така велика і різноманітна презентація робіт дітей з України, організована галереєю з Торуня. Усі представлені малярські композиції, малюнки та графіки походять із власних колекцій галереї та надіслані на міжнародні художні конкурси, які організовує галерея.

 

Автори робіт – діти та підлітки, учні різних типів шкіл, учасники занять у художніх студіях, що діють як у великих, так і в менших  містах, таких як Коцмань, Кути чи Самбор. Широка тематика, велика кількість джерел натхнення, багатство засобів і художніх прийомів змусять нас на мить перенестись у надзвичайний світ дитячої уяви, барвисту реальність, яка була так раптово й жорстоко перервана. Виставка відкрита для відвідувачів до 10 травня.
Галерея та Центр Дитячої Творчості — установа культури місцевого самоврядування Куявсько-Поморського воєводства. Детальніше про виставку на сайті.

 

Беата Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського

 

11 квітня 2022 р.

 

Wystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w ToruniuWystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w ToruniuWystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w ToruniuWystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w ToruniuWystawa prac plastycznych dzieci z Ukrainy, fot. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu