Aktualności

DW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
DW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Z Rojewa do Płonkowa po równym asfalcie

Kończy się gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 246 pomiędzy Rojewem i Płonkowem w powiecie inowrocławskim. Wraz z nową nawierzchnią wyremontowane zostały również chodniki. W ubiegłym roku wzdłuż tej trasy zakończyła się budowa drogi rowerowej pomiędzy Gniewkowem i Kaczkowem.

 

Droga wojewódzka nr 246 o długości 88 kilometrów łączy trzy powiaty w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego: nakielski, żniński i inowrocławski. Stanowi też ważny łącznik pomiędzy drogami krajowymi nr S5, 15 i 25. W powiecie inowrocławskim komunikuje między innymi gminy Złotniki Kujawskie, Rojewo, Gniewkowo i Dąbrowę Biskupią.

 

Ponad czterokilometrowy odcinek zyskał nową nawierzchnię, pobocza i lepsze odwodnienie. W jezdnię wbudowano siatkę wzmacniająca, która ogranicza powstawanie kolein. Wyremontowano też chodniki w Rojewie. Pozostało wymalowanie oznakowania poziomego, przy którym wykonawca będzie pracował przy sprzyjającej pogodzie wczesną wiosną. Obecnie kończąca się inwestycja o wartości 5 mln zł jest finansowana z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Po odbiorach droga będzie objęta pięcioletnią gwarancją.

 

Konsekwentnie poprawiamy stan nawierzchni na całej trasie. W poprzednich latach gruntownie zmodernizowane zostały odcinki pomiędzy Nakłem, Szubinem i Łabiszynem. W powiecie inowrocławskim odnowiliśmy nawierzchnię w Kaczkowie i ułożyliśmy mikrodywaniki od strony Złotnik Kujawskich. Wsparliśmy również samorząd lokalny w rozbudowie odcinka od  Gniewkowa do Kaczkowa. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na odcinku ponad 3 kilometrów powstała infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

 

Droga nr 246 łączy podnakielski Paterek, Szubin, Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, Gniewkowo i Dąbrowę Biskupią; jest jedną z blisko 90 tras, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1 700 kilometrów, z czego w powiecie inowrocławskim znajduje się ponad 100 kilometrów.

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej 246 w liczbach:

  • 4,2 km to długość odcinka drogi wojewódzkiej nr 246, który został przebudowany pomiędzy Rojewem i Płonkowem,
  • 5 mln zł to koszt prac budowlanych,
  • 5 lat gwarancji udzieli wykonawca.

 

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 milionów złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych 3 obwodnic. Łącznie daje to ponad 1,2 miliarda złotych.

 

Czytaj także Wojewódzkie inwestycje drogowe w 2022 roku

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 lutego 2022 r.

 

DW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDW 246 Rojewo-Płonkowo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP