Aktualności

fot. Jennifer Jacquemart Source/ EC - Audiovisual Service
fot. Jennifer Jacquemart Source/ EC – Audiovisual Service

Z komisarz Creţu o przyszłości unijnej pomocy

Marszałkowie polskich województw, wśród nich gospodarz naszego województwa marszałek Piotr Całbecki, spotkali się 30 listopada z unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu by rozmawiać o doświadczeniach związanych z decentralizacją wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej i przyszłości polityki spójności.

 

Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, wpisuje się w trwającą obecnie debatę na temat tego, jak powinny wyglądać unijne środki pomocowe i polityka strukturalna UE po 2020 roku. Marszałkowie i towarzyszący im eksperci prezentowali osiągnięcia regionalnych samorządów w naszym kraju w dotychczasowym zarządzaniu środkami pomocowymi oraz przedstawili postulaty i sugestie na temat przyszłych rozwiązań w tej dziedzinie.

 

– Uczestnictwo w tej debacie, możliwość artykułowania w niej naszych oczekiwań jest niezwykle ważne dla przyszłości regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Inicjatorem spotkania był marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 grudnia 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017 r.