Aktualności

XXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
XXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

XXXVI sesja sejmiku

Na początku sesji zarząd województwa i radni podziękowali za wieloletnią współpracę odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Franciszkowi Złotnikiewiczowi.

 

Zanim przystąpiono do realizacji merytorycznej części XXXVI sesji, zarząd województwa i radni podziękowali za wieloletnią współpracę odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Franciszkowi Złotnikiewiczowi. Funkcję dyrektora KPZMiUW pełnił od początku 2011 r., przedtem w latach 2008–2010 był członkiem zarządu województwa. Sejmik przyjął apel w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad częścią województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. 

 

Jednym z najważniejszych punktów sesji było uchwalenie Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Program ochrony środowiska stanowi podstawę zarządzania środowiskiem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest on dokumentem spajającym wszystkie inne dokumenty i działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody w naszym regionie.

 

Przyjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Decyzja sejmiku umożliwi przekazanie projektu do uzgodnienia gminom i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W najbliższych latach zostaną podjęte prace nad podobnymi aktami prawnymi dotyczącymi pozostałych obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach tzw. funduszu drzewkowego, czyli rekompensaty ekologicznej na terenach gmin, gdzie została wybudowana autostrada A1, zostanie udzielona pomoc finansowa dla Gminy Lubień Kujawski.

 

Podczas sesji radni województwa podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 16 szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Zmiany te są spowodowane koniecznością dostosowania szkół podległych marszałkowskiej administracji do nowej struktury szkolnictwa, wprowadzonej ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Czytelnicy z toruńskiego Rubinkowa mogą spodziewać się podniesienia standardu funkcjonowania filii Książnicy Kopernikańskiej w tej dzielnicy. Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Dzięki temu Filia nr 16 będzie mogła zostać przeniesiona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Raszei 1. Dotychczas filia znajdowała się w pawilonie handlowym na piętrze, gdzie nie było windy, co stanowiło spore utrudnienie dla osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki. Mała powierzchnia nie pozwalała też na właściwe rozmieszczenie księgozbioru.

 

Radni zapoznali się także z informacją o działalności spółek własnych województwa za rok 2016 oraz wysłuchali podsumowania działań realizowanych w 2016 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Aura w ostatnich tygodniach nie rozpieszcza mieszkańców naszego regionu i nie daje zapomnieć o problemach. Najbardziej dotknięte podczas sierpniowej nawałnicy powiaty województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze długo będą porządkowały lasy i pola, a także odbudowywały zniszczoną infrastrukturę. Sytuację dodatkowo utrudniają obfite opady, które powodują, że część rolników nie może na swoich polach wykonywać żadnych prac ani zabiegów agrotechnicznych, przez co nie są w stanie dochować terminów zasiewów stosownych poplonów w ramach tzw. zazieleniania. Żeby uchronić ich przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, sejmik na sesji w dniu 25 września podjął stanowisko, w którym zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę przepisów i terminów zazieleniania.

 

 

Kancelaria Sejmiku

 

25 września 2017 r.

 

XXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPXXXVI sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP